Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το Σχολικό Έτος 2014-201512/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                              Ορμύλια, 28/05/14     

ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                          Αρ. Πρωτ.: Φ.19/Δ.Υ.


Ταχ. Δ/νση    :   Ορμύλια Χαλ/κής   
Πληροφορίες :   Παπανικολάου Ευτυχία
Φίτσιου Άννα & Χατζηαϊλατζίδου Μαρία
                          
Τηλέφωνο     :   2371041312
FAX                :   2371041206 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών/τριών  στην Α’ τάξη του Δημοτικού  Σχολείου για το  Σχολικό  Έτος 2014-2015


Αγαπητοί γονείς, αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των παιδιών σας στο Δημοτικό Σχολείο, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2008.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 2 έως 20 Ιουνίου 2014  στο Δημοτικό σχολείο Ορμύλιας και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Για την εγγραφή στην Ατάξη απαιτούνται τα παρακάτω :
1.  Πιστοποιητικό γέννησης:  Τα πιστοποιητικά των εγγεγραμμένων μαθητών στα μητρώα του δήμου Πολυγύρου έχουν αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Δ/ντρια του σχολείου, έχουν εκδοθεί και έχουν κατατεθεί στο Δημοτικό Σχολείο. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Ατάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
2.  Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ), το οποίο σας δίδεται μαζί με την ανακοίνωση.
Διευκρινίσεις:
Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).  Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
3.   Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
5.  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
          Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.
                                                                         Η Δ/ντρια του Σχολείου

                                                                               Παπανικολάου Ευτυχία                                                             

0 σχόλια:

Εγγραφή μέσω e-mail