Δράσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Πρόγραμμα eTwinning


Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.


Πρόγραμμα Teachers4Europe


Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” είναι διττός. Πρώτον, να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων. Επιπρόσθετα, να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με αξιοποίηση και των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.

Πρόγραμμα EuropeStARTS


«Η Ευρώπη στα σχολεία μέσω της Τέχνης και των Προσομοιώσεων (EuropeStARTS)» ονομάζεται το επιμορφωτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την Ε.Ε. στα σχολεία». Στόχος του προγράμματος είναι, μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών και διαδράσεων μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης και άλλων φορέων, η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και η προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών, που αποτελούν το μέλλον της χώρας μας.


Δράσεις των μαθητών μας
Κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε
τις δραστηριότητες των μαθητών του Σχολείου μας.


NOVEMBER0 σχόλια:

Εγγραφή μέσω e-mail