Προγράμματα ΕΣΠΑ

Στο Σχολείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 εφαρμόζονται και υλοποιούνται συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την Παιδεία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο ή πατήστε την αφίσα του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ:
http://www.eye.minedu.gov.gr/
Εγγραφή μέσω e-mail