Επίσκεψη αντιπροσωπειών πολυμερούς σύμπραξης Comenius


Αντιπροσωπείες ευρωπαϊκών χωρών επισκέφθηκαν σήμερα το σχολείο μας, στα πλαίσια ευρωπαϊκής σύμπραξης Comenius.
Το Γυμνάσιο Ορμύλιας, κατά τη διετία 2014-3015, συμμετέχει σε πολυμερή ευρωπαϊκή σύμπραξη Comenius με τίτλο «Biodiversity Conservation The Only Path To Our Survival» από κοινού με έξι ακόμη σχολεία από ισάριθμες χώρες του εξωτερικού (από Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Τουρκία). Στη σχολική αυτή σύμπραξη, το Γυμνάσιο Ορμύλιας έχει τον συντονιστικό ρόλο.

0 σχόλια:

Εγγραφή μέσω e-mail