Ερωτηματολόγιο-Άσκηση στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά


Οι μαθητές της ΣΤ’1 τάξης, στα πλαίσια των μαθημάτων της Γλώσσας (ατυχήματα) και Μαθηματικών (ποσοστά και γραφήματα), μοίρασαν ερωτηματολόγια στους μαθητές του Σχολείου μας και αφού συγκέντρωσαν και κατηγοριοποίησαν τις απαντήσεις σας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα:0 σχόλια:

Εγγραφή μέσω e-mail