Εγγραφές μαθητών στην Α' τάξη Δημοτικού Σχολείου για το Σχολ. Έτος 2016-17

Αποτέλεσμα εικόνας για εγγραφες μαθητων


Οι εγγραφές των μαθητών, που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010, θα πραγματοποιούνται στα Δημοτικά Σχολεία από 1 έως και 21 Ιουνίου 2016.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/ κηδεμόνα  του μαθητή στην οποία θα δηλώνονται τα κάτωθι στοιχεία του μαθητή σύμφωνα με τα οποία θα αναζητηθεί το Πιστοποιητικό Γέννησης μέσα από το πληροφοριακό σύστημα myschool 
  2. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού για τον έλεγχο των εμβολίων.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) συμπληρωμένο από  παιδίατρο ή γενικό ιατρό.
  4. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο  από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
Όλα τα παραπάνω ισχύουν για μαθητές που έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Για την εγγραφή αλλοδαπού μαθητή ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης μεταφρασμένο. Σε περίπτωση που ο γονέας/κηδεμόνας αδυνατεί να προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο η εγγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Επίσης ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

0 σχόλια:

Εγγραφή μέσω e-mail