Τραγούδια από το Ε'2


Οι μαθητές του Ε'2 με τη βοήθεια της κ. Νούση Κατερίνας και κ. Όλγα Νίτσο,μας παρουσίασαν μικρά σκετσάκια καθώς  τραγούδια στα γερμανικά και αγγλικά!


0 σχόλια:

Εγγραφή μέσω e-mail